Print
Details: Category: VUI News | Published: 26 November 2014 | Hits: 6427

       

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”

 4640 ГР. РАКИТОВО 

ОБЩ. РАКИТОВО    ОБЛ. ПАЗАРДЖИК 

ДИРЕКТОР : тел/факс 03542 /2003  - Георги Янушев

 ПОМОЩНИК- ДИРЕКТОР : тел.  03542 / 2561- Кунчо Караджов

 СЧЕТОВОДСТВО : 03542/ 2461 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.