Няма данни.

Няма данни.

       

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”

 4640 ГР. РАКИТОВО  ул."Парка"

ОБЩ. РАКИТОВО    ОБЛ. ПАЗАРДЖИК 

ДИРЕКТОР : тел/факс 03542 /2003  - Георги Янушев

 ПОМОЩНИК- ДИРЕКТОР : тел.  03542 / 2561- Кунчо Караджов

 СЧЕТОВОДСТВО : 03542/ 2461

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

https://vuirakitovo.com/

Няма данни

Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов” е за малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви от цялата страна. Разположено е на два километра от гр. Ракитово  сред вековна борова гора. То е само за момчета. Създадено е през 1953 година като “училище за морално застрашени деца”.  През годините се е наричало и Трудово-възпитателно училище”Максим Горки”. Сегашното си име носи на Ангел Узунов/1928-1999/, който работи в училището от самото му откриване. Своя богат педагогически опит в работата с “трудните деца” той отрази блестящо в книгите си “Живот без междучасие” и “Самораслеци – деца наши”, които служат като учебници за студентите по педагогика.